Låt oss spela?

Eller kommer vi att lära oss? Som regel vill barn leka och föräldrar – spendera tid med nytta. Tack vare det japanska Kumon -träningssystemet har barn och föräldrar möjlighet att kombinera trevliga med användbara ”Låt oss limma det!"" Låt oss klippa!"" Låt oss lägga bilderna!" – Detta är bara några få namn på fördelar för […]