Schuldig voelen: cultuurprobleem

Overal wordt schuldgevoelens geboren uit angst voor straf. Straf hangt echter af van de kenmerken van de samenleving waarin een persoon leeft. Psycholoog Galina Soldatova en de Franse psychotherapeut Toby Natan uitleggen. Galina Soldatova – Hoogleraar van de Faculteit der Psychologie van Moskou State University. M. IN. Lomonosov, auteur van de boeken “Psychologie van interethniciteit” […]